Thursday, December 2

30 Perkara Penyelewengan Kerajaan Negeri Selangor 311. Kerajaan Negeri gagal mengurus kewangan Kumpulan Semesta Sdn Bhd (KSSB) dengan cermat dengan beri bonus tinggi yang tidak munasabah kepada kakitangan syarikat itu.


12. Kerajaan Negeri gagal mengurus Institusi Pejabat menteri Besar dengan baik sehingga terdapat intipan litar kamera dalam bilik Menteri Besar.

13. Kerajaan Negeri gagal mengurus kontrak bekalan kerajaan tempatan dengan baik sehingga berlaku pengunaan Surat Sokongan oleh Ahli Majlis dan pengerusi JKKK Kampung Baru untuk mendapatkan kerja Kontrak.

14. Kerajaan Negeri menyeleweng bila mana EXCO dari Pandamaran di biar lepas bebas walupun dia menggunakan kepala surat dan cop beliau untuk melobi kerja kontrak.

15. Kerajaan Negeri gagal mentadbir PKNS dengan baik sehingga ia telah menggadaikan semua hartanah PKNS kepada REIT, yang mengakibatkan PKNS sekarang tidak mempunyai premis sendiri dan terpaksa penyewa bangunan untuk beroperasi.

No comments: