Thursday, January 13

Kerajaan 'jangan ketar dagu'


Siapa yang menyangka bahawa Interlok, salah satu hasil sastera hebat Malaysia, boleh dicemuh, dibakar dan wajah foto pengarangnya Sasterawan Negara Datuk Abdullah Hussain hangus. Orang itu pula sekelompok masyarakat yang tidak memahami erti sebuah karya sastera, tidak membaca teks berkenaan dan mungkin kerana ada agenda politik tertentu, maka mereka tergamak bertindak liar sedemikian.


Memanglah, kerja membakar sesebuah karya, baik karya apa pun, sama ada teks sastera, agama, falsafah atau pemikiran lain adalah kerja orang-orang yang biadab, tiada adat dan di luar tamadun kemanusiaan. Akibat kandungan dan semangatnya tidak difahami secara keseluruhan, maka orang yang buta budaya dan hakikat sejarah begitu tidak akan malu untuk bertindak lebih jauh lagi, hatta kepada bidang-bidang lain pula.

Bagi saya, kerajaan 'jangan ketar dagu'. Maknanya kerajaan jangan bimbang dalam debar dan ragu, terpengaruh dengan sikap, tabiat dan pandangan serong segelintir warga Malaysia seperti itu yang kebetulannya keturunan India. Saya mempunyai ramai penulis, sasterawan dan sarjana pengajian India, tetapi sejauh bergaul dengan mereka sekian lama, tidak pernah timbul sebarang isu mengenai Interlok.

Interlok sudah berusia lebih 40 tahun dan sejak diterbitkan tidak pernah timbul bantahan. Benar, kalau dikatakan Interlok adalah sebuah karya sastera. Juga benar, jika kita mahu melihat perkembangan sejarah Malaysia sejak ratusan tahun yang lalu berdasarkan fakta sejarah dan kebudayaan.

baca seterusnya nukilan Aziz Deraman dalam isu Interlok.

No comments: