Monday, February 21

faekah londehkan seluar khalid

cuba baca apa kata faekah mengenai boss nya. dia boleh kata guna duit rakyat itu biasa untuk kerajaan pakatan !


kemudian dia tanya mana buktinya ?

okey, gap sudah mula keluarkan buktinya.

ini dia. dokumen ini baru muqadimah kot.

No comments: